Hadrion
Als alles goed moet gaan...
Hadrion

Wat kan een incident, klacht of probleem opleveren?

Kwaliteitsproblemen, klachten en incidenten zijn onaangename verrassingen. Het kost altijd meer tijd en geld dan wenselijk is. De betrokkenen vergeten de gebeurtenis het liefst zo snel mogelijk.

Jammer! Bij geen enkele organisatie gaat alles altijd goed. Juist een klacht, incident of kwaliteitsprobleem is een gratis informatiebron om geld te besparen en de kwaliteit te verbeteren. Structureel met problemen aan de slag gaan, is een heel effectieve manier om een continu verbeterproces handen en voeten te geven.

Waarom een probleemdetective?

Snel een probleem oplossen is zeker gewenst, maar in dezelfde adem oorzaken aanwijzen, leidt zelden tot blijvende verbeteringen. Als je elk probleem of incident ziet als symptoom, moet je naar de onderliggende oorzaken zoeken.

De gereedschappen van de probleemdetective als Root Cause Analysis of PRISMA maken dit mogelijk. Objectiveren koppelt de analyse los van personen en belemmerende emoties als schuld en gekrenkte trots. De systematiek legt dieperliggende oorzaken bloot en maakt ze aantoonbaar.

Eerst analyseren en daarna over verbetermaatregelen nadenken maakt het mogelijk passende oplossingen te zoeken. Het gaat er immers om mensen te helpen goed werk te leveren. Niet om de organisatie dwangmatiger te maken met het verscherpen van procedures of het verdubbelen van controles.

Wat kan de probleemdetective voor u doen?

Verbeteringen hebben de beste kans van slagen als ze gedragen worden door de betrokkenen in de organisatie. De probleemdetective helpt daarom uw eigen mensen om het incident of probleem te analyseren of traint uw mensen om zelfstandig analyses uit te voeren.

Werkt u voor een organisatie in gezondheidszorg of industrie en wilt u met klachten, problemen en incidenten aan de slag? Neem contact op voor een afspraak...