Hadrion
Als alles goed moet gaan...
Hadrion Made in NL

Wat kan een incident, klacht of probleem opleveren?

Kwaliteitsproblemen, klachten en incidenten zijn onaangename verrassingen. Mensen kunnen gezondheidsschade oplopen. Of het kost meer tijd en geld om de situatie te corrigeren dan wenselijk is. Het kan zelfs onherstelbare reputatieschade veroorzaken. In het algemeen vergeten de betrokkenen de gebeurtenis het liefst zo snel mogelijk.

Dit is begrijpelijk, maar ook een gemiste kans om te leren en te verbeteren. Het is de enige garantie om herhaling te voorkomen. Juist een klacht, incident of kwaliteitsprobleem is een gratis informatiebron om geld te besparen en de kwaliteit te verbeteren. Structureel problemen analyseren, is een heel effectieve manier om een continu verbeterproces te realiseren.

Waarom een probleemdetective?

Wat de voor de hand liggende oorzaken van een incident lijken, zijn meestal symptomen. Maatregelen nemem op symptomen en onderliggende oorzaken verwaarlozen, is de garantie voor nieuwe problemen en incidenten.

Een probleemdetective weet hoe terug te zoeken van ongewenste acties, situaties of beslissingen naar afspraken, protocollen, methoden, training en cultuur. Dit zijn de basisoorzaken die moeten worden opgelost.

Root Cause Analysis of PRISMA zijn enkele van de gereedschappen van een probleemdetective. Objectiveren koppelt de analyse los van personen en belemmerende emoties als schuld en gekrenkte trots. De systematiek legt dieperliggende oorzaken bloot en maakt de analyse overtuigend.

Eerst analyseren en daarna verbetermaatregelen formuleren, maakt probleemoplossen effectiever. Het gaat immers om mensen te helpen goed werk te leveren. Niet om de organisatie dwangmatiger te maken.

Hoe kunnen we u helpen?

Hadrion kan u helpen (veiligheids)incidenten, (kwaliteits)problemen en klachten te analyseren. Maar nog beter: we kunnen uw medewerkers tot probleemdetective opleiden.

Neem contact op voor meer informatie...