Als alles goed moet gaan...
Incidentanalyse voor de gezondheidszorg
Waarom incidentanalyse met PRISMA?

Waarom de incidentanalyse met PRISMA*?

Calamiteiten en incidenten in de gezondheidszorg waarbij patiënten gezondheids-schade oplopen, kunnen zowel ingrijpend zijn voor de patiënt, als voor het betrokken behandelend en verplegend personeel. PRISMA haalt de emotie en schuld uit het incident en richt de aandacht op het vinden van onderliggende oorzaken.

Met de methode brengt u technische, menselijke en organisatorische oorzaken in kaart. Het gaat dus niet om individueel falen, maar het vinden van gebreken in de hulpmiddelen, werkwijze en organisatie.

Hoe werkt de PRISMA methode?

Een PRISMA analyse start met het formeren van een ad-hoc team. Het team maakt aan de hand van beschikbare gegevens en interviews een chronologische reconstructie.

Het team legt in een oorzakenboom het logische verband vast tussen het incident en de basisoorzaken. De basisoorzaken kunnen direct fungeren om aanbevelingen tot verbetering te doen.

Geholpen door een classificatiemodel kunnen de resultaten van meerdere analyses gebruikt worden om patronen te ontdekken. Hiermee kunnen organisatiebreed verbeteringen worden onderbouwd.

 

Workshop PRISMA

Wilt u PRISMA met succes toepassen? De workshop geeft u de vaardigheden en de gereedschappen. Volgens de deelnemers is de workshop niet alleen nuttig en praktisch, maar ook leuk en inspirerend.

Lees meer over de workshop...


In-company workshop

Uw zorginstelling, ziekenhuis of huisartsenpost wil PRISMA toepassen om systematisch te leren van incidenten? Een opleiding bij u op locatie is ook mogelijk.

Lees meer...


Handleiding PRISMA

De handleiding incidentanalyse met PRISMA geeft stapsgewijs weer hoe u een incidentanalyse in de gezondheidszorg kunt uitvoeren. De handleiding beschrijft de PRISMA methode en bevat tips over onderzoek, interviews, het opstellen van een oorzakenboom en classificatie.

De handleiding is gratis voor iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg.

Vraag de handleiding aan...


*) PRISMA = Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. PRISMA is een retrospectieve analyse methode voor (veiligheids)­incidenten in de gezondheidszorg

Harry


Open workshops
Risicoanalyse met FMEA
Toepassen van Root Cause Analysis
Incidentanalyse met PRISMA

Software
Raadix software voor RCA/PRISMA/SIRE
RiskAssist software voor FMEA/HFMEA/SAFER

Gezondheidszorg
Incidentanalyse met PRISMA/SIRE
Handleiding PRISMA
Open workshop PRISMA
In-company workshop PRISMA
In-company workshop SIRE
In-company workshop HFMEA/SAFER

Root Cause Analysis (RCA)
Hadrion Root Cause Analysis
Handleiding Root Cause Analysis
Open workshop RCA
In-company workshop RCA

Risicoanalyse met FMEA
Toegepaste risicoanalyse
Handleiding: FMEA in 10 stappen
Open workshop FMEA
In-company workshop FMEA

Hadrion
Reekalf 10
7908 XG Hoogeveen
Nederland
Tel: +31 528 26 13 83
KvK: 61939994

Contact opnemen
Over Hadrion
Referenties
Verkoopvoorwaarden
Over Harry Draijer

Hadrion is de nieuwe naam van Heron Technologies