Hadrion
Algemene verkoopvoorwaarden
Hadrion Made in NL

Algemene Verkoopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Hadrion zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61939994.

Algemene Verkoopvoorwaarden (PDF) (Nederlands)


General Terms and Conditions of Business

On all quotations, orders and agreements with Hadrion the General Terms and Conditions of Business apply. Filed at the Chamber of Commerce, The Netherlands, under number 61939994.

General Terms and Conditions of Business (PDF) (Dutch language)