Root Cause Analysis (RCA)
Handleiding Root Cause Analysis
Hadrion Made in NL

Wat is Root Cause Analysis (RCA)?

Root Cause Analysis is GEEN magische methode, die uit zichzelf oorzaken opspoort. RCA is een framework of kapstok, dat helpt om objectiever een klacht, kwaliteitsprobleem of incident te onderzoeken. De methode stimuleert zoeken naar oorzaken en het voorkomen van herhaling. RCA is uitdrukkelijk niet gericht op de schuldvraag.

Elk incident, kwaliteitsprobleem of klacht is meestal een symptoom van dieper liggende oorzaken (root causes) in de organisatie. Het zit verbrogen in de manier van werken of de hulpmiddelen. Root Cause Analysis helpt om de opbouw van een klacht, probleem of incident te visualiseren en het verband met de basisoorzaken of root causes aantoonbaar te maken.

Waarom Root Cause Analysis (RCA) gebruiken?

Helaas is er geen betere aanleiding voor verbeteren of veranderen, dan een harde confrontatie met een klacht, probleem of incident. Er is een aanleiding en iedereen voelt de urgentie. Men is bereid de put te dempen als het kalf verdronken is.

Het heeft belangrijke voordelen om Root Cause Analysis te gebruiken:

  • Na een incident of probleem blijft het vaak bij het aanpakken van oppervlakkige oorzaken. RCA helpt juist zoeken naar onderliggende oorzaken en zorgt voor structurele oplossingen.
  • Als er iets fout gaat, bestaat de neiging de schuld bij de betrokkenen te leggen. RCA gaat er van uit dat hetzelfde niet weer mis mag gaan met andere personen in de hoofdrol. Als er geen criminelen of saboteurs in uw organisatie werken, is er geen reden om schuldigen te zoeken.
  • Geen structuur bij onderzoek en analyse leidt tot een aanvechtbare en subjectieve diagnose. RCA biedt structuur en maakt elk probleem onbetwistbaar inzichtelijk en de oorzaken aantoonbaar.
  • Je wilt niet de enige zijn die het probleem doorziet. Als veranderingen nodig zijn, is het noodzaak anderen (bijvoorbeeld de beslissers) te overtuigen. Het resultaat van een RCA heeft overtuigingskracht, omdat het resultaat eenduidig is en voor iedereen te begrijpen.
  • Toepassing van RCA is niet beperkt tot grote (kostbare) problemen. De intensiteit van een probleemanalyse past zich aan bij de omvang van het probleem.
  • Root Cause Analysis kan worden toegepast bij veiligheidsincidenten, bij klachten of bij kwaliteitsproblemen in producten, machines, procesinstallaties, software, projecten en bij menselijk handelen.

Root Cause Analysis is een hulpmiddel voor elke lerende organisatie (continu verbeteren). De methode kan gebruikt worden voor het analyseren van incidenten, klachten en kwaliteitsproblemen.

Handleiding RCA aanvragen

De handleiding bevat praktische tips en technieken voor het uitvoeren van onderzoek, het uitwerken van de analyse en het rapporteren.

Naam: *

E-mail: *

Hoe weten we dat u geen spambot bent?

Lees onze privacyverklaring...

We versturen geen informatie aan bizarre namen en e-mailadressen.


OPEN workshop Root Cause Analysis

OPEN workshop RCA

Wilt u resultaat halen uit Root Cause Analysis? De tweedaagse workshop maakt de methode toepasbaar. Een praktische, waardevolle en inspirerende workshop.

Meer informatie...


In-company workshop RCA

Wilt u binnen uw organisatie probleemanalyses uitvoeren met de RCA methode? Een opleiding bij u op locatie is ook mogelijk.

Lees meer...


Ondersteuning bij Root Cause Analysis?

Heeft u ondersteuning nodig bij het toepassen van Root Cause Analysis op een moeilijk kwaliteitsprobleem, klacht of incident?

Neem contact op...


RCA software

raadix.com online software helpt bij het systematisch uitvoeren van een RCA en het opstellen van een oorzakenboom.

Meer informatie...