Als alles goed moet gaan...
Incidentanalyse voor de gezondheidszorg
In-company workshop incidentanalyse met SIRE

In-company workshop incidentanalyse met SIRE

Met de in-company workshop kunt u intern een SIRE-groep opleiden met voldoende diversiteit en expertise. De deelnemers leren de methode toepassen en werken in teams aan de analyse van een incident uit uw organisatie. De workshop zorgt ook dat de deelnemers elkaar beter leren kennen, dezelfde taal spreken en dezelfde gereed-schappen kennen. Na afloop van de workshop beschikt uw organisatie over een groep SIRE-geschoolden, waaruit u analyseteams kunt samenstellen.

Filosofie van de workshop

SIRE is snel uitgelegd. Beheersen en goede resultaten bereiken, vergt echter meer dan uitleg alleen. SIRE wordt pas succesvol toegepast, als onderzoek en analyse leidt tot daadwerkelijke verbeteringen. Om SIRE met succes te kunnen toepassen, is een andere manier van kijken nààr en denken òver incidenten nodig. De training van Hadrion is specifiek ingericht om die verandering bij de cursisten te laten plaatsvinden. De cursisten krijgen meer inzicht en ontwikkelen de nodige vaardigheden. Ze leren betere resultaten bereiken door te weten hoe een incident is opgebouwd en hoe een onderzoek meer oplevert. Hiertoe werken ze aan diverse oefenincidenten met specifieke leerdoelen.

De eerste stap is dan gezet. De tweede stap is SIRE in de praktijk toepassen op een eigen casus. De cursisten doen dit tussen de eerste workshopdag en de terugkomdag. De extra terugkoppeling en reflectie op hun aanpak, maakt dat de cursisten daarna elk incident beter aankunnen.

De workshop

De workshop incidentanalyse duurt anderhalve dag. Om een kwalitatief goede ervaring voor iedereen mogelijk te maken, is de groepsgrootte beperkt tot 14 deelnemers.

SIRE

De training is gericht op actief leren. De deelnemers krijgen diverse incidenten voorgeschoteld, met steeds andere opdrachten en leerdoelen. De incidenten worden steeds lastiger. En toch merken de cursisten dat ze aan het eind van de dag voortgang hebben geboekt.

De workshop reikt de deelnemers ook gereedschappen aan die helpen bij onderzoek en analyse. Zo gebruiken de deelnemers een methode om hun onderzoek en interviews voor te bereiden. Ze leren hun blikveld verbreden door ABC-oorzaken te onderscheiden. Samen met hun team en betrokkenen leren ze het incident overzichtelijker en inzichtelijker maken. Uiteindelijk leren ze met een oorzakenboom het verband zichtbaar te maken tussen de basisoorzaken en het incident. De opbouw in de casussen leert de deelnemers verder te kijken, verder door te vragen en meer verbanden te zien. Ook leren ze beter onderscheid maken tussen effectieve en minder effectieve verbetermaatregelen.

De volgende onderwerpen komen voor het voetlicht:

  • De anatomie van een incident
  • Hoe werkt SIRE?
  • Barrière analyse met tijdlijn
  • Analyse met een oorzakenboom
  • Voorbereiding onderzoek en interviews
  • Eigen casus analyseren
  • Verbeteren en rapporteren

Aan het einde van de dag vormen de cursisten teams (3-4 deelnemers). Ze maken onderling afspraken om een casus uit hun eigen werkgebied te analyseren. Zo kunnen ze de nieuwe inzichten in praktijk brengen.

Terugkomdag

De terugkomdag duurt 3-4 uur en volgt 4 weken na de eerste workshopdag. Voorafgaand aan de terugkomdag werken de cursisten in teamverband een eigen casus uit. Tijdens de terugkomdag presenteren de teams hun aanpak en resultaten. Elk team heeft 30 minuten voor presentatie, het beantwoorden van vragen en het concretiseren van verbeteracties. Elk team krijgt feedback van de cursusleider en de overige deelnemers.

Uiteindelijk leggen de deelnemers hun ervaringen vast in een lijst met tips. Hiermee formuleren ze meteen hun missie en SIRE-aanpak.

Resultaten

Na afloop van de workshop kunnen de cursisten een incident beter onderzoeken en makkelijker ontleden. Ze weten hoe ze samen met de betrokkenen het incident kunnen inventariseren, zodat onduidelijkheden boven water komen. Ze kunnen de oorzaken concreet, objectief en onbetwistbaar weergeven in een oorzakenboom. Bovendien hebben de cursisten inzicht in de soort oorzaken, zodat ze weten welke maatregelen de kwaliteit van de zorg echt zullen verbeteren.

 

Informatie aanvragen

Stuur mij informatie over:

Naam:

E-mail:


Vragen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op...


Doelgroep:

De deelnemers zijn werkzaam in de gezondheidszorg en betrokken bij het analyseren van incidenten en/of het verbeteren van de kwaliteit. Vooropleiding: MBO, HBO of universitair.

Tijdsinvestering:

Elke cursist besteed 11 uur aan het deelnemen aan de workshop en 9 uur aan voorbereiding en onderzoek van een eigen casus.


Aantal deelnemers:

Maximaal 14 deelnemers.

Tijd:

De workshop bestaat uit een trainingsdag van 7 uur en een terugkomdag van 3-4 uur. Starttijd in overleg te bepalen.

Prijs:

Vaste prijs, all-in, op aanvraag. Inclusief: intake gesprek, reiskosten, cursusmateriaal en toegang tot extra oefenmateriaal.

Locatie:

De trainingsruimte vormt een deel van de ervaring en het effect van de workshop. Een ruime goed geventileerde ruimte is het minimum.

Het is wenselijk dat er voldoende ruimte is om in groepen opdrachten uit te voeren, zonder elkaar te storen. Het moet mogelijk zijn om flipovervellen op muren en ramen op te hangen. Verder is voldoende koffie, thee, water en een lunch gewenst.


Wat zeggen de deelnemers?

Deelnemers zeggen over de workshop het volgende: “Praktisch en veel oefenen”, “Nuttig, veel geleerd”, “De tijd vliegt voorbij”, “Erg leuk om te doen”, “Mijn eigen casus geeft nu veel meer aanknopingspunten”, “Aansprekende praktijk casussen”.


Verkoopvoorwaarden

Referenties

Harry


Open workshops
Risicoanalyse met FMEA
Toepassen van Root Cause Analysis
Incidentanalyse met PRISMA

Software
Raadix software voor RCA/PRISMA/SIRE
RiskAssist software voor FMEA/HFMEA/SAFER

Gezondheidszorg
Incidentanalyse met PRISMA/SIRE
Handleiding PRISMA
Open workshop PRISMA
In-company workshop PRISMA
In-company workshop SIRE
In-company workshop HFMEA/SAFER

Root Cause Analysis (RCA)
Hadrion Root Cause Analysis
Handleiding Root Cause Analysis
Open workshop RCA
In-company workshop RCA

Risicoanalyse met FMEA
Toegepaste risicoanalyse
Handleiding: FMEA in 10 stappen
Open workshop FMEA
In-company workshop FMEA

Hadrion
Reekalf 10
7908 XG Hoogeveen
Nederland
Tel: +31 528 26 13 83
KvK: 61939994

Contact opnemen
Over Hadrion
Referenties
Verkoopvoorwaarden
Over Harry Draijer

Hadrion is de nieuwe naam van Heron Technologies