PRISMA incidentanalyse
Interne workshop incidentanalyse met PRISMA
Hadrion Made in NL

In-company workshop incidentanalyse met PRISMA

Met de in-company workshop kunt u intern een PRISMA-groep opleiden met voldoende diversiteit en expertise. De deelnemers leren de methode toepassen en werken in teams aan de analyse van een incident uit uw organisatie. De workshop zorgt ook dat de deelnemers elkaar beter leren kennen, dezelfde taal spreken en dezelfde gereedschappen kennen. Na afloop van de workshop beschikt uw organisatie over een groep PRISMA-geschoolden, waaruit u analyseteams kunt samenstellen.

Interne workshop PRISMA

Filosofie van de workshop

De PRISMA-methode is snel uitgelegd. Beheersen en goede resultaten bereiken, vergt echter meer dan uitleg alleen. PRISMA wordt pas succesvol toegepast, als onderzoek en analyse leidt tot daadwerkelijke verbeteringen. Om PRISMA met succes te kunnen toepassen, is een andere manier van kijken nààr en denken òver incidenten nodig.

De training van Hadrion is specifiek ingericht om die verandering bij de cursisten te laten plaatsvinden. De cursisten krijgen meer inzicht en ontwikkelen de nodige vaardigheden. Ze leren betere resultaten bereiken door te weten hoe een incident is opgebouwd en hoe een onderzoek meer oplevert. Hiertoe werken ze aan diverse oefenincidenten met specifieke leerdoelen. Ze passen PRISMA ook toe op een eigen praktijk casus.

De workshop

De training is gericht op actief leren. De deelnemers krijgen diverse incidenten voorgeschoteld, met steeds andere opdrachten en leerdoelen.

De workshop reikt de deelnemers ook technieken en methoden aan om hun onderzoek en interviews voor te bereiden. Ze leren hun blikveld verbreden door ABC-oorzaken te onderscheiden. Samen met hun team en betrokkenen leren ze het incident overzichtelijker en inzichtelijker maken. Uiteindelijk leren ze met een oorzakenboom het verband zichtbaar te maken tussen de basisoorzaken en het incident (de PRISMA-analyse).

De opbouw in de casussen leert de deelnemers verder te kijken, verder door te vragen en meer verbanden te zien. Ook leren ze beter onderscheid maken tussen effectieve en minder effectieve verbetermaatregelen.

De volgende onderwerpen komen voor het voetlicht:

  • De anatomie van een incident
  • Hoe werkt de PRISMA methode?
  • Barrière analyse met tijdlijn
  • Analyse met een oorzakenboom
  • Classificatie van basisoorzaken
  • Voorbereiding onderzoek en interviews
  • Eigen casus analyseren
  • Verbeteren en rapporteren

Aan het einde van de dag vormen de cursisten teams. Ze maken onderling afspraken om één casus uit hun eigen werkgebied te analyseren.

PRISMA

Terugkomdag

De terugkomdag duurt 3 uur en volgt 4 weken na de eerste workshopdag. Voorafgaand aan de terugkomdag werken de cursisten in teamverband een eigen casus uit. Tijdens de terugkomdag presenteren de teams hun aanpak en resultaten. Elk team heeft 30 minuten voor presentatie, het beantwoorden van vragen en het concretiseren van verbeteracties. Elk team krijgt feedback van de cursusleider en de overige deelnemers.

Uiteindelijk leggen de deelnemers hun ervaringen vast in een lijst met tips. Hiermee formuleren ze meteen hun missie en PRISMA-aanpak.

Resultaten

Na afloop van de workshop kunnen de cursisten een incident beter onderzoeken en makkelijker ontleden. Ze weten hoe ze samen met de betrokkenen het incident kunnen inventariseren, zodat onduidelijkheden boven water komen. Ze kunnen de oorzaken concreet, objectief en onbetwistbaar weergeven in een oorzakenboom. Bovendien hebben de cursisten inzicht in de soort oorzaken, zodat ze weten welke maatregelen de kwaliteit van de zorg echt zullen verbeteren.

Informatie aanvragen

Stuur mij informatie over:

Naam:

E-mail:


Corona-proof:

De training kan met inachtname van 1,5 meter worden uitgevoerd. Voldoende ruimte en een digitale classroom maakt een goede combinatie van interactie en afstand houden mogelijk.

Een volledige online training is ook mogelijk.


Vragen?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend beeldbel gesprek.

Neem contact op...


Doelgroep:

De deelnemers zijn werkzaam in de gezondheidszorg en betrokken bij het analyseren van incidenten en/of het verbeteren van de kwaliteit. Vooropleiding: MBO, HBO of universitair.

Accreditatie:

De training is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Tijdsinvestering:

Elke cursist besteed 11 uur aan het deelnemen aan de workshop en 9 uur aan voorbereiding en onderzoek van een eigen casus.


Aantal deelnemers:

Om een kwalitatief goede ervaring voor iedereen mogelijk te maken, is de groepsgrootte beperkt tot 14 deelnemers.

Tijd:

De workshop bestaat uit een trainingsdag van 7 uur (9:00 uur t/m 16:00 uur) en een terugkomdag van 3-4 uur (9:00 uur t/m 12:00 uur). Starttijd in overleg te bepalen.

Prijs:

Vaste prijs, all-in, op aanvraag. Inclusief: intake gesprek, reiskosten, cursusmateriaal en toegang tot extra oefenmateriaal.

Verkoopvoorwaarden...


Locatie:

De trainingsruimte vormt een deel van de ervaring en het effect van de workshop. Een ruime goed geventileerde ruimte is het minimum.

Het is wenselijk dat er voldoende ruimte is om op 1,5 meter afstand van elkaar te werken. Wifi aanwezig.


Wat zeggen de deelnemers?

Deelnemers zeggen over de workshop het volgende: “Praktisch en veel oefenen”, “Nuttig, veel geleerd”, “De tijd vliegt voorbij”, “Erg leuk om te doen”, “Mijn eigen casus geeft nu veel meer aanknopingspunten”, “Aansprekende praktijk casussen”.

Klanten van Hadrion...